De quiz

Wat is een Stadsquiz?

De Stadsquiz is een quiz die je in teamverband moet doen. Er zijn vragen in diverse categorieën die jullie moeten beantwoorden. In die zin lijkt een stadsquiz erg veel op de Pubquiz. Het belangrijkste verschil met de Pubquiz is dat de opgaven in teamverband op een zelfgekozen locatie worden uitgevoerd. Er is een teamleider die voor jullie dit boekwerk heeft opgehaald en nu hangen jullie gezamenlijk aan de lat om alle vragen te beantwoorden en alle opdrachten uit te voeren. We zitten dus niet samen in de kroeg, er zijn geen presentatoren, zoals bij de Pubquiz: jullie moeten het allemaal zelf doen. Een tweede verschil is dat jullie vrijelijk gebruik mogen maken van alle mogelijkheden die het internet ons biedt. Je mag daarnaast alle denkbare hulplijnen inschakelen: er is geen limiet.

Tips and tricks: de Joker

Elke vragenronde begint met een korte inleiding. Duidelijk is vermeld hoeveel punten jullie per ronde kunnen scoren. Niet elke ronde levert evenveel punten op.

 • Zorg dat het team is samengesteld uit gevogelte van diverse pluimage en meerdere leeftijdsklassen: laat de juiste persoon de juiste vragen oplossen. De organisatie adviseert om een team uit ongeveer 10-15 deelnemers te laten bestaan.
 • Het antwoorddocument mag uit elkaar gehaald worden, maar zorg dat alles weer op de juiste volgorde is ingebonden voordat jullie het ingevulde document weer bij de organisatie inleveren. Een niet op juiste volgorde ingeleverd document betekent: diskwalificatie!
 • Niet elke ronde levert evenveel punten op. Misschien hebben jullie onvoldoende tijd om alle vragen in te leveren. Check in elk geval dat de categorieën die jullie het meest liggen of het makkelijkst lijken wél zijn ingevuld. Blijf niet al te lang hangen in vragen waar je niets van snapt.
 • Als jullie klaar zijn mag het document worden ingeleverd. Uiterlijk 23:00 uur moet het ingevulde formulier in het bezit zijn van de organisatie, ook als jullie als team niet alle vragen hebben ingevuld (bijvoorbeeld vanwege tijdgebrek).
 • Jullie kunnen op één zelf te kiezen ronde de joker inzetten. Dan tellen de juiste antwoorden uit deze ronde dubbel.
  • Let op: de foute antwoorden uit deze ronde worden er dan wel vanaf getrokken (niet dubbel). Zet de joker dus in op de ronde waarvan jullie als team denken dat jullie die ronde goed gemaakt hebben.
  • Let op: de joker kan niet worden ingezet op de ronde die de teamleiders onderling spelen op het gemeentehuis!

Belangrijke tijdstippen op de Stadsquizavond zelf

 • Het document met daarin de vragen wordt door de teamleider om 19.00 uur opgehaald in het Huis Der Gemeente.
 • De teamleider moet zich exact om 20.00 uur melden in het ‘Huis der gemeente’ om daar een paar opdrachten uit te voeren.
 • Het ingevulde vragenformulier moet uiterlijk om 23.00 uur (eerder mag natuurlijk ook) ingeleverd zijn bij de ‘Koning van Denemarken’.

Een andere belangrijke datum: de antwoorden en de prijsuitreiking

Meestal vindt half/eind november naar verwachting de feestelijke prijsuitreiking plaats. De jury zal dan een toelichting geven over het verloop van de stadsquiz: de instinkers: de meeste fouten, de lastigste vragen én de origineelste (foute) antwoorden. Vanzelfsprekend zullen de teams dan onderling veel discussiëren over de vragen.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats:
Datum: vrijdag 17 november 2023
Locatie: Bollee Events

 Jullie zijn op deze avond als team natuurlijk van harte welkom!!

Inschrijven?