Goede doelen

Goede doel: winnende teams beslissen mee

Zoals eerder bekend is gemaakt, mogen de winnende teams zelf meebeslissen over het goede doel waar de geldprijs naar toe gaat. Dat hoeft niet per se, maar dat mag wel. U mag het als winnende team ook aan de organisatie toevertrouwen. Aan het toekennen van een geldbedrag aan goede doelen zit een aantal voorwaarden (zie ook het reglement):

 • Prijzen kunnen alleen worden toegekend aan een goed doel of een vereniging of stichting, nadrukkelijk niet aan personen.
 • De randvoorwaarden voor een goed doel zijn:
  • Het betreft een schenking aan de vereniging of stichting die actief is op sociaal, maatschappelijk, sportief of cultureel gebied waarbij het geld wordt besteed aan een te benoemen activiteit in de gemeente Rhenen;
  • Het betreft een schenking ten behoeve van het realiseren van een gemeenschappelijk doel voor (een deel van) de bevolking van de gemeente Rhenen.
  • Het betreft een schenking aan een doel dat ‘algemeen maatschappelijk aanvaardbaar’ is, zulks ter beoordeling aan de organisatie.

Bestemming van het prijzengeld

Bij het benoemen van goede doelen stelt de organisatie dat het uitgekeerde geld ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Teams kan worden gevraagd om als onderdeel van de evaluatie van deze Stadsquiz of als onderdeel van een persbericht aan te geven op welke wijze het prijzengeld daadwerkelijk is uitgegeven.

Bij uitgaven die betrekking hebben op de publieke ruimte wordt er van uitgegaan dat er voor realisatie contact is opgenomen met de gemeente dan wel de eigenaar van de grond.

Er is qua goede doelen heel veel mogelijk. Heb je geen inspiratie, dan biedt onderstaande lijst wellicht uitkomst:

 • Bo viert feest; stichtingboviertfeest.nl
 • De Voedselbank; voedselhulprhenen.nl
 • Onky Donky; onkydonky.nl
 • Een sportvereniging: maar dan wel een specifiek doel, bijvoorbeeld de organisatie van een sporttoernooi, de aanschaf van clubtenue, aankleding van een terras of parasols, de verbouw van de bar of de aanschaf van een geluidsinstallatie;
 • Een bankje in de straat of in een groenstrook;
 • Het beplanten van een stukje groen in de wijk of in de straat;
 • Een muziekvereniging die aan het sparen is voor nieuwe instrumenten of een nieuw uniform;
 • Een buurtvereniging die een barbecue wil organiseren;
 • Een culturele vereniging die een tentoonstelling of evenement wil organiseren.
Inschrijven?